לוח שידורים רדיו

יום ראשון
10:00 – 08:00 : מוסיקה ברצף
12:00 – 10:00 : מוסיקה ברצף
13:00 – 12:00 : מוסיקה ברצף
14:00 – 13:00 : מוסיקה ברצף
16:00 – 14:00 : מוסיקה ברצף
18:00 – 16:00 : מוסיקה ברצף
20:00 – 18:00 : מוסיקה ברצף
22:00 – 20:00 : מוסיקה ברצף
23:00 – 22:00 : מוסיקה ברצף
08:00 – 23:00 : מוסיקה ברצף

יום שני
10:00 – 08:00 : מוסיקה ברצף
12:00 – 10:00 : מוסיקה ברצף
13:00 – 12:00 : מוסיקה ברצף
14:00 – 13:00 : מוסיקה ברצף
16:00 – 14:00 : מוסיקה ברצף
18:00 – 16:00 : מוסיקה ברצף
20:00 – 18:00 : מוסיקה ברצף
22:00 – 20:00 : מוסיקה ברצף
23:00 – 22:00 : מוסיקה ברצף
08:00 – 23:00 : מוסיקה ברצף

יום שלישי
10:00 – 08:00 : מוסיקה ברצף
12:00 – 10:00 : מוסיקה ברצף
13:00 – 12:00 : מוסיקה ברצף
14:00 – 13:00 : מוסיקה ברצף
16:00 – 14:00 : מוסיקה ברצף
18:00 – 16:00 : מוסיקה ברצף
20:00 – 18:00 : מוסיקה ברצף
22:00 – 20:00 : מוסיקה ברצף
23:00 – 22:00 : מוסיקה ברצף
08:00 – 23:00 : מוסיקה ברצף

יום רביעי
10:00 – 08:00 : מוסיקה ברצף
12:00 – 10:00 : מוסיקה ברצף
13:00 – 12:00 : מוסיקה ברצף
14:00 – 13:00 : מוסיקה ברצף
16:00 – 14:00 : מוסיקה ברצף
18:00 – 16:00 : מוסיקה ברצף
20:00 – 18:00 : מוסיקה ברצף
22:00 – 20:00 : מוסיקה ברצף
23:00 – 22:00 : מוסיקה ברצף
08:00 – 23:00 : מוסיקה ברצף

יום חמישי
10:00 – 08:00 : מוסיקה ברצף
12:00 – 10:00 : מוסיקה ברצף
13:00 – 12:00 : מוסיקה ברצף
14:00 – 13:00 : מוסיקה ברצף
16:00 – 14:00 : מוסיקה ברצף
18:00 – 16:00 : מוסיקה ברצף
20:00 – 18:00 : מוסיקה ברצף
22:00 – 20:00 : מוסיקה ברצף
23:00 – 22:00 : מוסיקה ברצף
08:00 – 23:00 : מוסיקה ברצף

יום שישי
10:00 – 08:00 : מוסיקה ברצף
12:00 – 10:00 : מוסיקה ברצף
13:00 – 12:00 : מוסיקה ברצף
14:00 – 13:00 : מוסיקה ברצף
16:00 – 14:00 : מוסיקה ברצף
18:00 – 16:00 : מוסיקה ברצף
20:00 – 18:00 : מוסיקה ברצף
22:00 – 20:00 : מוסיקה ברצף
23:00 – 22:00 : מוסיקה ברצף
08:00 – 23:00 : מוסיקה ברצף

יום שבת
10:00 – 08:00 : מוסיקה ברצף
12:00 – 10:00 : מוסיקה ברצף
13:00 – 12:00 : מוסיקה ברצף
14:00 – 13:00 : מוסיקה ברצף
16:00 – 14:00 : מוסיקה ברצף
18:00 – 16:00 : מוסיקה ברצף
20:00 – 18:00 : מוסיקה ברצף
22:00 – 20:00 : מוסיקה ברצף
23:00 – 22:00 : מוסיקה ברצף
08:00 – 23:00 : מוסיקה ברצף